логотип

Науково-дослідна лабораторія  інклюзивної педагогіки заснована 1 листопада 2013 року на базі кафедри корекційної педагогіки та психології факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Основні завдання лабораторії:

  • вивчення й узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду теорії і практики інклюзивної педагогіки;
  • наукове обґрунтування й розроблення інноваційних форм, методів, засобів і технологій інклюзивного навчання, виховання й розвитку суб’єктів педагогічного процесу в системі неперервної освіти України;
  • формування готовності викладачів, студентів, учителів, вихователів, практичних психологів, соціальних та корекційних педагогів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти;
  • організація і проведення науково-організаційних заходів з метою поширення й апробації результатів наукових розвідок з питань інклюзивної педагогіки;
  • розроблення й  реалізація у навчальних закладах дошкільної, середньої та вищої ланок освіти проекту «Алтея», що охоплює методичну систему психолого-педагогічного та соціально-реабілітаційного супроводу розвитку особистості  в умовах інклюзивного навчально-виховного процесу.