Вийшло вththt світи видання матеріалів парламентських слухань  на тему: «Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення», які відбулися 4 червня 2014 р. У Верховній Раді України.

Видання містить офіційні документи, стенограми доповідей та виступів, тексти невиголошених виступів учасників слухань, а також інформаційно-аналітичні та довідкові матеріали з зазначеного питання.

Матеріали збірки адресовані  науковцям і освітянам, працівникам державного управління, політикам, представникам інтелектуальних кіл та  громадянського суспільства.

Завантажити

7c8d1bfa81bc6d005de3efee246908c0

Індекс інклюзії: розвиток навчання та участі в життєдіяльності шкіл: посіб./ [Тоні Бут]; пер. з англ. – К.: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. – 190.

Посібник «Індекс інклюзії: розвиток навчання та участі в життєдіяльності шкіл» – третє видання, призначене допомогти визначити вплив впровадження інклюзивних цінностей на всі аспекти шкільного життя та взаємодію шкіл із місцевими громадами.

У посібнику описані чіткі та практичні стратегії використання Індексу для здійснення заходів із планування діяльності навчальних закладів на основі результатів самооцінювання їх роботи відповідно до запропонованої структури планування, індикаторів і запитань.

Адресовано вчителям, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, методичним, науково-педагогічним та науковим працівникам, слухачам курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти, студентам вищих і середніх педагогічних навчальних закладів, науковцям та іншим фахівцям, зацікавленим у впровадженні інклюзивної освіти.

Завантажити

30a3db50f7adfaa923f4867f0dbf3cd2Софій Н. З., Кавун Ю. М., Рибачук Ю. А. Як досягти змін. Обстоювання інтересів дітей та громадської діяльності. Посібник для батьків. — К.: ВФ “Крок за кроком”. 2004. — 68 с.

Посібник адресовано батькам та іншим особам, аби розвинути їхні навички, необхідні для ефективної самоорганізації і обстоювання прав та інтересів своїх дітей у школах, де вони навчаються; у своїх громадах у міру того, як у них розвивається переконання і відчуття відповідальності під час реалізації своїх демократичних громадянських прав. Книжка містить основну інформацію про теорію та практику адвокатства, інформацію про інклюзивні загальноосвітні заклади та громадські організації, їхні рекомендації усім, хто займається захистом прав дітей з особливими потребами на якісну освіту; інформацію про міжнародні ресурси у галузі інклюзивної освіти. Посібник пропонує батькам та іншим зацікавленим громадянам конкретні ідеї, стратегії та етапи діяльності, які допо­магають перетворити свої сподівання та мрії на реальність. Крім того, книга містить реальні життєві приклади обстоювання інтересів та інформацію про організації в Україні і за кордоном, що займаються обстоюванням прав дітей з особливими потребами на інклюзивну освіту.

Завантажити

74ffd7e17bc7a6fc6890f067e65b86bcДіти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка (за ред. В. І. Бондаря, В. В. Засенка). Посібник для вчителів початкових класів. — К.: — 2004. — 152 с.
У методичному посібнику представлено варіант змісту освіти (на рівні Державного стандарту спеціальної освіти) та вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів з особливими потребами, що перебувають в умовах загальноосвітнього навчального закладу (початкова школа). Наведено також критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими потребами. Посібник адресовано, перш за все, педагогом загальноосвітніх навчальних закладів, у класах (групах) яких є діти з особливими потребами, батькам таких дітей, а також студентам педагогічних ВНЗ, всім, хто переймається проблемами навчання і виховання осіб з порушеннями психофізичного розвитку.

Завантажити

 

 

bafb7c83f9ae84b3cb666a99c1d71663Створення ресурсних центрів. Посібник для батьків дітей з особливими потребами. – Всеукраїнський фонд «Крок за кроком». К.: ФО-П Придатченко П.М., 2007. – 216 с.

Посібник створено для педагогів загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють із дітьми з особливими потребами та їхніми батьками. Такі заклади не лише забезпечують одне з основних прав кожної дитини – право на освіту, а і стають захисниками прав та інтересів дітей з особливими освітніми потребами, а також їхніх батьків, розвиваючи модель інклюзивної освіти та надаючи необхідну підтримку самим батькам. Такі заклади стають дійсними агентами змін у місцевих громадах, об’єднуючи зусилля та ресурси державних і громадських організацій.
Посібник призначено для керівників загальноосвітніх навчальних закладів і недержавних організацій, які працюють у сфері захисту прав дітей з особливими освітніми потребами. Посібник також може використовуватися батьками, викладачами вищих  педагогічних навчальних закладів, студентами, представниками державних органів місцевого управління. Іншими зацікавленими особами.

Завантажити

dfe65581242ad79f29ac9a49063afb2dІнклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку в Україні: Науково-методичний збірник до Всеукраїнської науково-практичної конференції в рамках реалізації проекту «Створення ресурсних центрів для батьків дітей з особливими освітніми потребами» за підтримки програми ІВРР — ТАСІS Європейської комісії / ВФ «Крок за кроком». — К.: ФО-П Придатченко П. М., 2007. — 180 с.

Посібник створено за матеріалами науково-практичної конференції «Інклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку в Україні». Посібник містить теоретичні основи та практичний досвід реалізації інклюзивного підходу в освіті дітей з особливими освітніми потребами.
Значна увага відводиться корекційно-розвивальному навчанню та забезпеченню спеціальних потреб в умовах інклюзивної освіти; шляхам встановлення партнерських стосунків між школою, сім’єю та громадою; успішним практикам реалізації інклюзивного підходу.
Матеріали посібника можуть бути використані керівниками, педагогами загальноосвітніх навчальних закладів, батьками дітей з особливими освітніми потребами, батьками інших дітей, а також представниками державних та недержавних організацій.

Завантажити

123Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально-методичний посібник/ Кол. авторів: Колупаєва А.А., Софій Н.З., Найда Ю.М. та ін. За заг. ред. Даніленко Л.І., – К.: 2007. – 128 с.

Навчально-методичний посібник висвітлює особливості організації та управління інклюзивною школою, відомості щодо становлення міжнародної та вітчизняної моделі інклюзивної освіти, зарубіжний досвід та практичні поради стосовно адаптації та модифікації навчального середовища, налагодження співпраці між школою і батьками, школою і фахівцями для забезпечення потреб дітей з особливостями психофізичного розвитку. Вперше подано рекомендації щодо адаптації та модифікації навчального середовища на рівні школи, застосування практики відстоювання інтересів дітей на інклюзивну освіту керівниками загальноосвітніх закладів.
Адресовано керівникам загальноосвітніх закладів, методичним, науково-педагогічним та науковим працівникам, слухачам курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти, представникам батьківських та інших громадських організацій.

Завантажити

124

Посібник “Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі: навч. курс та наук.-метод. посіб.” / Т.В.Сак. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 168 с. – (Серія «Інклюзивна освіта»).

Завантажити

125

Таранченко О.М., Найда Ю.М. «Диференційоване викладання в інклюзивному навчальному закладі»: навчальний курс та методичний посібник / за загальною редакцією Колупаєвої А.А. – К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012. – 124 с.

Завантажити

 

 

 

 

 

 

 

127

 

Колупаєва А.А., Данілавічютє Е.А., Литовченко С.В. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник. – К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012. – 192 с.

 

Завантажити